Elektrik universal
Albanian English

Home Sherbime ProdukteKontakt

 


Elektrik Universal u krijua me 1995 dhe eshte nje firme me staf te kualifikuar dhe me eksperience 30 vjecare ne fushen elektrike per projektimin, montimin dhe kolaudimin e objekteve civile dhe industriale.

Elektrik Universal tregton materiale elektrike, dhe pajisje elektrike cilesore te kompanive me emer ne prodhimin e tyre, si:

Hager, Gewiss, Schneider, Vimar, bticino ,ABB, Osram
, Grundfos, Siemens, Els Spelsberg, telemecanique, Haupa, Aspira.

Tani Elektrik Universal eshte Distributori Zyrtar i RADE KONČAR ( kontaktori i relei d.o.o.)Skopje Macedonia per gjithe Shqiperine.

 

 

 

 

 

 

www.wordscookiesanswers.com
Word Cookies Daily Puzzle

site: Kartra Pricing
site: Tony Robbins KBB Review