Elektrik universal

Home Sherbime Produkte Rade KoncarKontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elektrik Universal ofron sherbime te specializuara ne fushen e projektimit, instalimit dhe kolaudimit te objekteve civile dhe industriale.Si Linja TU TM, Kabina Transformimi dhe Nenstacione, Stacione Pompimi, dhe objekte te tjera industriale te çdo lloj teknologjie.

Ndriçime rrugore dhe te stadimeve, Furnizime dhe instalime te pallateve dhe banesave.

Projekte elektrike per Pallate, fabrika, magazina, dyqane, objekte industriale dhe civile te te gjitha llojeve.

Pregatitje e paneleve elektrike sipas skemave te ndryshme.

Elektrik Universal merr persiper te kryeje punimet e instalimit elektrik te objekteve civile dhe industriale sipas parimit me çelesa ne dore.

 

 

 

 

English