Home Sherbime ProdukteCivileIndustrialeNdriçimRade KoncarKontakt

 

Produkte Industriale.

Gjithashtu Elektrik Universal ka nje eksperience te gjate ne tregtimin e materialeve dhe Pajisjeve industriale te Tensionit te ulet, te mesem dhe te larte si:

1)Percjellesa per linjat ajrore te seksioneve te ndryshme Alumini,Alumin-Çeliku dhe Bakri.

Tub fleksibel metalik 2)Tub fleksibel metalik pa veshje dhe me veshje plastike.
Kanalina metalike dhe plastike 3)Kanalina metalike dhe plastike.

4)Tela,Kabllo te seksioneve te ndryshme, Koka Kablli, Mufte dhe Zbara.

Panel Elektrik

5)Panele elektrike te dimensioneve te ndryshme.

Pompa Uji monofaze dhe trefazore

6)Pompa uji monofaze dhe trefazore te fuqive te ndryshme kryesisht te kompanise Daneze Grundfos.

Izolatore

7)Shkarkues, Izolatore, Pajisje komutuese(Çelesa Thike dhe Siguresa).

Transformatore per matje

8)Transformatore per matje si dhe materialet e tokezimit.

Transformatore Fuqie

9)Transformatore fuqie.

Kontaktore
10)Kontaktore,rele dhe elemente te automatikes te firmes Rade Koncar.
Kuti Kontatoresh

11)Kuti plastike per kontatore monofaze dhe tre fazore.

 

English